Komunikaciju u ljudskom društvu omogućava jezik.
Da bismo se bolje razumeli, jezik koji koristimo mora biti na uzornoj visini u pogledu pravilnosti i kvaliteta jezičkog izraza.
Odstupanje od standarda umanjuje komunikacijske efekte.
Što je jezik pravilniji, poruka je razumljivija.

NEKA VAŠA REČ BUDE NAPISANA PREMA PRAVILIMA STANDARDNOG KNJIŽEVNOG JEZIKA.

KO SU NAŠI KLIJENTI?

Svi koji koriste srpski jezik u javnoj upotrebi.

Pogledajte svoje veb stranice, prezentacije, prevode, reklamne poruke, korespondenciju, ugovore, sve tekstove koji su namenjeni izlaganju u javnosti i proverite da li su i jezički ispravni!

Očuvanje jezičke norme obaveza je svakog društva i svakog pojedinca.