Lektura i korektura

– originalnih rukopisa i prevoda (beletristika, udžbenici, diplomski, magistarski, doktorski radovi...)
– članaka za magazine i časopise
– internet stranica
– prezentacija
– prevedenih titlova za televizijsko emitovanje i dr.
– ugovora, rešenja, zapisnika, izveštaja i dr.

OBRAČUN

Ukoliko želite da saznate cenu vašeg lektorisanog teksta, pošaljite materijal i dostavićemo vam obračun. Usluga obračuna se ne naplaćuje.